โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรค่ายสะเต็มศึกษา ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็ง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป เป็นประธานพิธีเปิดค่ายสะเต็มศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut