โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสและแนะแนวการศึกษาต่อ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันคริสต์มาส และแนะแนวการศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียนร่วมกิจกรรม ดำเนินกิจกรรมโดยโปรแกรมนานาชาติ (International Program) เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงแรมไชยนารายณ์ จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut