โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานด้านห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนชลกันยานุกูล จังหวัดชลบุรี

 

Post Author: Tanawut