โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษดูงานโรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เข้าศึกษาดูงานด้านห้องเรียนพิเศษ English Program ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้อนปลาย เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนระยองวิทยาคม จังหวัดระยอง

 

 

Post Author: Tanawut