โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษดูงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนพะเยาพิทยาคม จังหวัดพะเยา ศึกษาดูงานด้านการจัดการเรียนการสอน โครงการ โปรแกรมนานาชาติ IP (International Program) เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut