ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายคมน์สิทธิ์ กันทาสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ขุนควรวิทยาคม และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายจีรศักดิ์ จันต๊ะ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์ 11 พ.ค.2560

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผอ.ร.ร.สามัคคีวิทยาคม จ.เชียงราย พร้อมด้วย นายคมน์สิทธิ์  กันทาสุวรรณ์ ผอ.ร.ร.ขุนควรวิทยาคม และตัวแทนคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมแสดงความยินดีกับนายจีรศักดิ์  จันต๊ะ ที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนแม่สายประสิทธิ์ศาสตร์  11 พ.ค.2560

Post Author: Admin SWK