ประกาศโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตรจ้างสอนวิชาภาษาอังกฤษ (IDP)

 

Post Author: Admin SWK