โครงการ International Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการ นักเรียนเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ International Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 12 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut