ดร.ธวัช ชุมชอบ ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะทำงานในการติดตาม และอำนวยความสะดวกท่านอธิบดีบรรจง – ครูดุษฎี พงศ์ศาสตร์ ที่จะมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของชมรมครูเก่าสามัคคีวิทยาคม

ดร.ธวัช  ชุมชอบ ผอ.โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมคณะทำงานในการติดตาม และอำนวยความสะดวกท่านอธิบดีบรรจง – ครูดุษฎี  พงศ์ศาสตร์ ที่จะมาร่วมพิธีรดน้ำดำหัวของชมรมครูเก่าสามัคคีวิทยาคมในวันที่ 13 – 15 พ.ค. 2560 เพื่อความประทับใจและแสดงถึงความกตัญญูต่ออดีตผู้บริหารโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ณ ห้องผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม 11 พ.ค.60

Post Author: Admin SWK