โครงการ English Program โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรม HALLOWEEN DAY

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่าย วิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมวันฮาโลวีน ประจำปีการศึกษา 2563 ในหัวข้อ HALLOWEEN DAY AND EP EP Got Talent ดำเนินกิจกรรมโดยโครงการ English Program เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut