โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดอบรมการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน เป็นประธานเปิดการอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut