โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายนพดล สิงห์โตนาท

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้ และกล่าวแสดงความยินดีกับ  นายนพดล สิงห์โตนาท ผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์แม่จัน ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

 

 

Post Author: Tanawut