โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายณรงค์ คูร์พิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเทิงวิทยาคม ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนดํารงราษฎร์สงเคราะห์ จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut