โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน พร้อมฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ทอดถวาย ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง โดยสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ วัดพระแก้วพระอารามหลวง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut