โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ศึกษาดูงานโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู ศึกษา​ดูงานโรงเรียน ในโครงการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตร กระทรวงศึกษาธิการเป็นภาษาอังกฤษ (English Program) เพื่อเตรียม​การเปิดทำ การสอนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในปีการศึกษา​ 2564 เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

 

 

 

 

เครดิตภาพ โรงเรียนสามเสนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร

Post Author: Tanawut