โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับนายธงชาติ ภู่สุวรรณ์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายธงชาติ ภู่สุวรรณ์ ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง่รองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวาวีวิทยาคม เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut