โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมชี้แจงแนวทางการรับนักศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าวต้อนรับคณบดี คณะอาจารย์ และรุ่นพี่ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยชี้แจงแนวทางการรับนักศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระบบ TCAS64 ให้ผู้ปกครอง และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4 – 6 เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ.2563  ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut