โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา สพม.36

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน    นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร และคณะครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 36 โดยนิเทศติดตาม เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาให้มีระดับผลสัมฤทธิ์สูงขึ้น เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut