โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุม คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำเดือนตุลาคม เพื่อชี้แจงและมอบนโยบาย แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

 

Post Author: Tanawut