ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนศูนย์ ICT

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตรวจเยี่ยมห้องเรียนศูนย์ ICT เพื่อเตรียมการพัฒนาห้องเรียน ที่ขาดแคลนสื่อการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2563 ณ อาคาร 3 อาคาร 4 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut