นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 ได้มอบเก้าอี้ให้กับโรงเรียนไว้เป็นของที่ระลึกประจำรุ่น เพื่อใช้ในกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนต่อไป โดยมีท่านผู้อำนวยการ คเณศ พงศ์สุวรรณ คณะผู้บริหารและคุณครูประจำชั้นระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 เป็นผู้รับมอบ

Post Author: Admin SWK