โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับมอบเครื่องพ่นสารเคมี จากคุณไพบูลย์ ปานมาก

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนพร้อมฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และนักเรียน รับมอบเครื่องพ่นสารเคมีในการป้องกันโรคไวรัสโควิด 19 และเชื่อโรคต่างๆ จากคุณไพบูลย์ ปานมาก ผู้ปกครอง ด.ญ.ณัฏฐ์ธนัน ปานมาก นักเรียนชั้น ม.1.8 จำนวน 5 เครื่องเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut