โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา 2563 โดยมีนายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม นายวรสฤษดิ์ ปิงเมือง ตัวแทนประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมการประชุม โดยสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรพร้อมทุนการศึกษาจำนวน 10,000 บาท ให้แก่นักเรียน ที่สอบ O-Net ได้คะแนนเต็ม 100 มอบเครื่องปรับอากาศ มูลค่า 1,408,000 บาท และ ส.น.ส.มอบทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut