โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เข้าร่วมกิจกรรมสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงราย “เชียงรายเมืองแห่งคุณธรรม นำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข” เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ GMS จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut