โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครอง โปรแกรมนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ปกครอง ในการประชุมผู้ปกครอง โปรแกรมนานาชาติ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563เพื่อให้คณะครู และผู้ปกครองได้พบปะ รับฟังการชี้แจงแนวทางในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut