โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมชี้แจงระบบ การคัดเลือกกลาง (TCAS : Thai University Central Admission System)

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนเป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมชี้แจงระบบ การคัดเลือกกลาง เข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2564 (TCAS : Thai University Central Admission System) ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดย งานแนะแนวเมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut