โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อ พัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์เพื่อพัฒนาศักยภาพ การเรียนรู้สำหรับนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut