การทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

บรรยากาศการทดสอบทักษะภาษาอังกฤษ ศูนย์ HCEC โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ระหว่างวันที่ 15 – 16 สิงหาคม 2563 และ 22 – 23 สิงหาคม 2563

 

Post Author: Admin SWK