โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม รับมอบอุปกรณ์กีฬา จากบริษัท คิง พาวเวอร์

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครู รับมอบอุปกรณ์กีฬาลูกฟุตบอล 30 ลูก จากบริษัท คิว พาวเวอร์ ร่วมสนับสนุน หนึ่งใจ…ให้กีฬา เพื่อมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut