โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าของครู ในศตวรรษ ที่ 21 ด้วย ว21

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ความก้าวหน้าของครู ในศตวรรษ ที่ 21 ด้วย ว21 เพื่อสร้างความตระหนักและเข้าใจแนวทางในการขอรับการประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่รายปี เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut