โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ธีระวัฒน์ คำชุ่ม รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นประธานพิธีเปิดค่าย Gifted วิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2563 มีนักเรียนนักชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 21 คนประกอบด้วย Gifted ฟิสิกส์,เคมี และชีววิทยา เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut