โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมลูกจ้างชั่วคราว ประจำปี 2563 โดยมีฝ่ายบริหารได้มอบนโยบายในการทำงานให้แก่ลูกจ้างชั่วคราว (ครูอัตราจ้างชาวไทย, เจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงาน, พนักงานทำความสะอาด, พนักงานจำหน่ายคูปอง, พนักงานโรงน้ำดื่ม, คนสวน, พนักงานขับรถ และยาม) เมื่อวันที่ 30 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 2 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 Post Author: Tanawut