โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม และคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร และตัวแทนคณะครูมอบเกียรติบัตรนักเรียน ที่มีผลการเรียนดีเยี่ยม ระดับชั้นมัธยมศึกษปีที่ 2 – 3 และระดับชั้นปีที่ 5 – 6 และนักเรียนที่มีคุณธรรม จริยธรรม ดีเด่น ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut