สมาคมผู้ปกครอง – ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563)

นายโอภาส สุขเจริญไกรศรี นายกสมาคมผู้ปกครอง-ครู โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการสมาคมผู้ปกครอง-ครูโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 7 (วาระปี พ.ศ.2561 – พ.ศ.2563) โดยนายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ฝ่ายบริหาร ตัวแทนคณะครู และคณะกรรมการสมาคม เข้าร่วมการประชุม เมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม พ.ศ.2563ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut