โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน โรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียน กล่าวต้อนรับคณะศึกษดูงานโรงเรียนบุญเรืองวิทยาคม นำโดยนายธัญธนันจ์ ศรีชญธนัตถ์ ผู้อำนวยการพร้อมคณะครูและบุคลากร ศึกษาดูงานในเรื่องการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด-19 เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut