โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในีพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู และตระหนักถึงความสำคัญของวันไหว้ครู พร้อมทั้งกล่าวให้โอวาทแก่นักเรียน และได้ถ่ายทอดสดพิธีไหว้ครูไปยังห้องเรียนดิจิตอล D4D เมื่อวันที่ 16 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut