โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยม การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด 19

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นายสุรัตน์ เสาร่อน รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักเรียนกล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด เมื่อวันที่ 9 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมพุทธานุสรณ์ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 


Post Author: Tanawut