โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดกิจกรรมถวายผ้าอาบน้ำฝนและ เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานในพิธีถวายผ้าอาบน้ำฝน – เทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรษา โดยมีฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาและ นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ดำเนินงานโดยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เมื่อวันที่ 3 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องประชุมสันป่าแดง 1 โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut