ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พบนักเรียนหน้าเสาธง ในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 พร้อมได้มอบนโยบาย การจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์แพร่ระบาดโรค COVID-19 และการเว้นระยะห่างทางสังคม ระหว่างวันที่ 1 – 2 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut