โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ต้อนรับนายวรพงษ์ สินติวงค์ รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 และคณะ

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร ต้อนรับนายวรพงษ์ สันติวงค์ รองผอ.สพป.เชียงรายเขต 2 รักษาราชการแทน ผอ.สพม.36 พร้อมคณะในการตรวจเยี่ยมการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคเชื้อไวรัส (COVID-19) เมื่อวันที่ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

Post Author: Tanawut