โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut