โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม วางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ผัด ใจสุข

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม พร้อมฝ่ายบริหาร วางพวงหรีดเคารพศพคุณแม่ผัด ใจสุข มารดาของครูจันทนา วีรศิลป์ หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เมื่อวันที่ 29 มิถุนายนพ.ศ.2563 ณ อำเภอเชียงราย จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut