โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดประชุมผู้แทนผู้ปกครอง เครือข่าย และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมผู้แทนผู้ปกครองเครือข่าย และผู้แทนนักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เพื่อชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการเรียนการสอน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 และรับฟังความคิดเห็นเพื่อจัดทำระเบียบว่าด้วยการไว้ทรงผมของนักเรียน โดยโรงเรียนได้ถ่ายทอดการประชุมผ่านเว็บไซต์ facebook และ youtube เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut