ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม แสดงความยินดีกับ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นายแมนสรวง แซ่ซิ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านจ้อง ในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนเวียงชัยวิทยาคม จังหวัดเชียงราย

 

Post Author: Tanawut