โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม จัดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2563 ณ หอประชุมสามัคคี โรงเรียนสามัคคีวิทยาคมจังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut