โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรงานสารวัตรนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียน ในการปฏิบัติหน้าที่งานสารวัตรนักเรียน และครูที่ปรึกษางานสารวัตรนักเรียน โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut