โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ประชุมแนวปฏิบัติ การเลื่อนเงินเดือน ครั้งที่ 1/2563

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมแนวปฏิบัติการเลื่อนเงินเดือน และการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ครั้งที่ 1/2562 (1 เม.ย. 63) เมื่อวันที่ 5 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ ห้องเรียนดิจิตอล D4D โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

 

Post Author: Tanawut