โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ตั้งจุดคัดกรองการแพร่ระบาดของโรค COVID-19

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบหมายให้นางชนานันท์ อุ่นเป็งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป และงานอนามัยโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ดำเนินการคัดกรองนักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยใช้เครื่องวัดอุณหภูมิ และแจกหน้ากากอนามัย เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ในช่วงการสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ.2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 


 

 

Post Author: Tanawut