ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดี นางโสภา ชวนวัน

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางโสภา ชวนวัน ผู้อำนวยการโรงเรียนทับสะแกวิทยา จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36เมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2563 ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 36 อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut