โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม มอบเกียรติบัตรคณะกรรมการสภานักเรียน ปีการศึกษา 2562

นายคเณศ พงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม กล่าวแสดงความยินดี มอบเกียรติบัตร ให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนสามัคคีวิทยาคม ปีการศึกษา 2562 ปฏิบัติหน้าที่ครบตามวาระ 1 ปี เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ณ โรงเรียนสามัคคีวิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

 

 

 

Post Author: Tanawut